https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml

Yedinci sınıf hukuk ve adalet ikinci dönem yazılı sorular 2014-2015

ADI:
Takma ad:
Sınıf:
Hayır: 2014-2015 akademik yılı
……….. orta okul
hukuk ve adalet kursu
İkinci Bölüm 2. Yazılı Sonuç
Sınav soruları 5 puan, eşleştirme 25, doğru yanlış 15 puan!! Başarılar ..
1. “Ekmek, su ve yiyecek bulmak geç olabilir.
Temel için taş bulmak gecikebilir,
Başkanlık ertelenebilir.
Tez hakkının gecikmeden verilmesi gerekir, “Şiirde geçen en basit unsur aşağıdakilerden hangisidir?
a) Devletin başı kesilebilir. b) Adalet önceliklidir.
c) Ekmek en önemli şeydir d) Adalet gecikebilir.

2. Aşağıdakilerden hangisi yasal bir ceza değildir?
a) geri çekme b) icra c) tazminat d) para cezası

3. Aşağıdakilerden hangisi yanlış eylemlerin sonucu değildir?
a) hapis
b) Sağlık kurallarına uymayan restoranı kapatmak
c) Mahkeme kararlarının memurlar tarafından uygulanması
d) Trafik kurallarına uyulmaması sonucu meydana gelen trafik kazası

4. İlk. Her çocuğun yeterince oyun oynamaya hakkı vardır.
Saniye. Oyun oynamak her çocuğun hakkıdır.
Üçüncü. Çocukların yeterli beslenme, barınma ve dinlenme hakları vardır.
dördüncüsü. Çocukların istedikleri kadar televizyon izleme ve bilgisayar oynama hakları vardır.
Çocuk hakları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) dördüncü b) üçüncü c) ikinci d) birinci

5. Dilekçeyi yazmanın amaçlarından biri de bu değil mi?
a) bir talebi bildirmek b) bir şikayeti bildirmek
c) bilgi vermek veya almak d) birini eleştirmek
6. Özel haklar, kişilerin birbirleriyle olan ilişkilerini düzenleyen kurallardan doğan haklardır. Aşağıdakilerden hangisi özel
hak değil mi?
a) Masamın üzerinde bir silgi var.
b) Babamızın sahip olduğu araba
c) Arkadaşımın bana borcu
d) Eğitim ve öğretim hakkım
7- Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına göre, ülkedeki hiçbir organ, makam, kurum veya kişi mahkemelere emir veremez veya kararlarına müdahale edemez.
Aşağıdakilerden hangisi Anayasa’nın bu ilkesi ile teyit edilmek istenmektedir?
a) ulusal egemenlik b) yürütme gücü
c) yargının bağımsızlığı d) yasama dokunulmazlığı
8. Yargı yetkisini kullanan, yani hukuki sorunlarımızı çözen ve çözen kurum aşağıdakilerden hangisidir?
a) polis b) mahkemeler c) okul d) baro

9. İcra memurunun görevi nedir?
a) Duruşma salonlarında yapılan oturumlardaki konuşma ve işlemler kayıt altına alınır.
b) İnsanların haklarını savunmak için çalışmak.
c) Duruşma salonundaki celse sırasında hakimin ifadesinin alınacağı kişileri çağırır, yani gerekli tedbirleri alır.
d) Kişilere ödenmeyen aidatları ödemeye çalışır.
10. Ülkemizde kanun yapan, değiştiren ve yürürlükten kaldıran teşkilat aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yargıtay b) Başbakanlık c) Danıştay d) Türkiye Büyük Millet Meclisi
11- Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına göre, ülkedeki hiçbir organ, makam, kurum veya kişi mahkemelere emir veremez,
Kararlarına müdahale edemezsiniz.
Aşağıdakilerden hangisi Anayasa’nın bu ilkesi ile teyit edilmek istenmektedir?
a) ulusal egemenlik b) yürütme gücü
c) yargının bağımsızlığı d) yasama dokunulmazlığı

12- Kişi, suç işlediğine dair mahkeme kararı verilinceye kadar masum kabul edilir. Bu duruma ne denir?
a) Masumiyet karinesi hakkı. b) Sertifika
c) yasal ceza d) adli ceza

11. Aşağıdaki bilgileri uygun haklarla eşleştirin. (25 puan)
1- İnsanların diledikleri yere yerleşme ve seyahat etme hakkı denilen bir dilekçe.
2- Yerleşme ve seyahat özgürlüğü Talep, istek ve sorumluluklarımızı kurum ve kuruluşlara devrederken …………… hakkımızı kullanırız.
3- Kişi dokunulmazlığı hürriyetine göre istediğimiz dine inanıp inanmama hürriyetine sahibiz.
4- Din ve vicdan özgürlüğüne uygun olarak …………………. Hiç kimse keyfi olarak tutuklanamaz, tutuklanamaz ve sürgüne gönderilemez.
5- Özel hayatın gizliliği Bir ünlünün fotoğrafını gizlice çeken bir gazeteci …………………… ihlaline örnektir.
12. Doğru sorular için “D”, yanlış sorular için “Y” yazınız. (15 puan)
A- Dilekçe hakkı, sorunlara cevap almak için bilgi, şikayette bulunarak gözetim, dilek ve önerilerin açıklanmasıyla demokratik katılım sağlayan siyasi haklardan biridir. ()
B- Demokratik toplumlarda işbirliği ve işbölümü önemlidir ().
C- Ülkemizde temel hak ve hürriyetler anayasa ile güvence altına alınmıştır.
D- Sorunları şiddet ve hukuka aykırı yöntemlerle çözmeye çalışmak yeni sorunların ortaya çıkmasına neden olur. ()
E- Demokratik toplumlarda insanlar sorunlarını şiddetle çözerler ().

Belgenin tam sürümünü indirmek için tıklayın

Bilgi / Uyarı
Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi ve kişiyi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Web adresimiz ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir. İçerikler otomatik yüklenmektedir.

Diğer gönderilerimize göz at

[wpcin-random-posts]

Yorum yapın