https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
Anasayfa » Haber » MEB Şube Müdürlüğü Sınavı 2013’te uygulanacak testler ve konular

MEB Şube Müdürlüğü Sınavı 2013’te uygulanacak testler ve konular

29 Aralık 2013 Müdürlük branş sınavlarının konuları, Müdürlük branş sınavlarının konuları ve soru sayıları

mebYazılı sınavda verilmesi gereken testler

Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Terfi, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Yoluyla Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin On İkinci Maddesine göre konu başlıkları ve ağırlıkları aşağıda gösterilmiştir. Adaylar toplamda 60 (5) çoktan seçmeli sorudan oluşan bir sınava gireceklerdir.

29 Aralık 2013 MEB Şube Müdürlüğü sınav konuları

Hayır Özne ismi soru sayısı
1 türkçe gramer 5
2 yönetimde insan ilişkileri ve iletişim, 2
3 yönetim, liderlik ve organizasyon, 3
4 insan hakları ve demokrasi, 1
5 yönetimde etik, 1
6 türk yönetim sistemi, 2
7 protokol kuralları 1
8 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 2
9 Genel Kültür 5
10 Türk anayasası 5
11 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4
12 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 3
13 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 3
14 652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 5
15 4483 sayılı Devlet Memurları ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun 2
16 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 3
17 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 2
18 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 2
19 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 1
20 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 1
21 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 3
22 4688 Sayılı İşçi Sendikaları ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, 2
23 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ve ilgili mevzuat 2
toplam 60

Bilgi / Uyarı
Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi ve kişiyi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Web adresimiz ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir. İçerikler otomatik yüklenmektedir.

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın