medyauzmani.com

Kızlarına taç giydiren Peygamber


Hz. Hz.Muhammed’in (s.a.v.) kızlarına olan şefkati ve şefkati çok farklıydı. Uluslararası Kız Çocukları Günü vesilesiyle, St. Peygamberimizin bu konudaki bütün hadislerinde ve davranışlarında seni aradık.

İslam’dan önce hiçbir değeri olmayan kız çocukları hor görülmüş, kimi zaman da diri diri gömülmüş, İslam tarafından onurlandırılmış ve değer kazanmıştır. Özellikle Hz. Peygamber, Allah’ın salat ve selamı üzerine olsun, kızlarının başlarına taç giydirmiş, onlarla övünmüş ve onları takdir etmiştir. Kızları değersiz görenlere tepkisini her zaman göstermiştir. Pekala, bayım. peygamber için (kaydetmek) Kızlara verilen önemle ilgili kıssa ve hadisler nelerdir? Hepsi bu içerikte…

Hz. Peygamber (kaydetmek)Kuran ayetleri doğrultusunda gönderildiği toplumda kız-erkek ayrımını tamamen yasaklamış, bu konuda halk arasında “erkek çocuk tutma” geleneğini ortadan kaldırmaya çalışmıştır.

Cehalet çağında kızlar diri diri gömülürken, kız utanç kaynağı olarak görülüyordu, Hertz. peygamber için (kaydetmek) Bu durum sona ermiştir. Hz. Peygamber (kaydetmek) Yaptığı anlaşmalarda bile kızlara zarar vermemeyi şart koşuyordu.

Cahiliye dönemi kızlarının diri diri defnedildiği dönemde peygamber tayin edilen peygamberimiz. Muhammet (kaydetmek)Ne eylemlerinde ne de sözlerinde cinsiyet ayrımı yapılmaması gerektiğini vurguladılar.

Kızlarını taçlandıran peygamber #1

Hz. Peygamberin kızlara olan sevgisi

Kızların Elçisini hor görmenin yanlış olduğunu söylemek (kaydetmek)Tanrı C.J.’nin çocukları arasında ayrımcılık yapanları onaylamadığı söylenir.

Cahiliye devri ehlinin bu görüşünü yıkmak isteyen Peygamberimiz, Hz. (kaydetmek)Ve torununun omzunda olmasına rağmen namazını bozmadı ve bu hareketiyle şu mesajı verdi:

“Kız gibi soluduğum bu seçkin varlığı omzumda taşıyorum ve taçlandırıyorum.”

Engel Beyannamesi olarak bilinen sözleşmeye göre Hz. Peygamber (kaydetmek) Onlardan, ortak olmayacaklarına, zina etmeyeceklerine, çocuklarını sakat bırakmayacaklarına, öldürmeyeceklerine dair söz aldı.

Hz. peygamber için (kaydetmek) Ayette bildirildiği gibi, kendisine gelmek ve ona biat etmek isteyenlerin bey’at etmesinin şartlarından biri de kızlarını öldürme âdetini terk etmeleridir. Bu konuda Yüce Allah. “Ey Peygamber, mümin kadınlar, Allah’a bir şey imzalamamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek ve biatı kabul etmek şartıyla sana biat etmek için sana gelirlerse.” emirler.

Kızlarını Taçlandıran Peygamber #2

Hz. Peygamber (kaydetmek)Her fırsatta ashabına kızlarına veya yetim kızlara bakmalarını ve onları erkeklerden ayırmamalarını tavsiye etti. Bir sahabi, kendi kızına veya bir başkasının kızına iyilik yaparsa, Resûlullah (s.a.v.) sahabeyi övdü ve onu cennetle müjdeledi.

Cahiliye döneminde “oğul sülale devam eder” anlayışına zıt düşen Hz. peygamber için (kaydetmek) Torunları kızlarıyla devam etti.

Hz. peygamber için (kaydetmek) Kızlarından biri, Hertz. Fatıma babasının odasına girince Hz. Peygamber’in onu ayakta karşıladığı, selamladığı, öptüğü ve oturttuğu, babası onu ziyarete geldiğinde Fatıma’nın da aynı şekilde davrandığı bildirilmektedir.

Kızlarına taç giydiren Peygamber #3

Peygamber (kaydetmek)Kızlarına gösterdiği sevgiyi torunlarına da gösterecek. Hz. Zeynep, kızı Hertz ile birlikte Medine’ye taşındığında. peygamber için (kaydetmek) evine yerleşti. Hz. Peygamber (kaydetmek)Kızı ve torunu Ümeme’nin Medine’ye hicret etmesi ve onlarla vakit geçirmesine çok sevindi. Torunu Ümeme ile cemaate gider, mescide gider, namaz kılardı.

Rivayetlere göre Hz. Peygamber (kaydetmek)Hatta kucağında bir imamla ashâbına namaz kıldırırdı. İmamı secdede iken yerde bıraktığı, kalkınca tekrar kucağına aldığı ve namaza devam ettiği rivayet edilir. Bu Hz. Peygamber (kaydetmek)Namaz gibi önemli bir ibadet sırasında bir kızı kucağına alarak toplumun bakış açısını olumlu yönde değiştirmek ister.

Kızlarına taç giydiren Peygamber #4

Hz. Peygamber‘içinde (P) Kızlarla ilgili asil hadis

“Kim bir kız çocuğu doğurur da onu toprağa gömmeden, horlamadan ve erkek çocuğunu ona tercih etmeksizin büyütürse, Allah onu cennete koyar.”

“Kim kızlarını yetiştirir ve onlara iyi davranırsa, bu çocuklar cehennem ateşinde kendisine kalkan olur.”

Dedi ki: Kim iki kız yetiştirir ve onları reşit olana kadar terbiye ederse, ben ve ben kıyamet günü beraber olacağız. (Müslüman)

“Kim üç kız çocuğu yetiştirir, onları güzelce yetiştirir, onlarla evlenir ve onlara iyi davranırsa cennet onadır.”

“Kızlarınızı altın ve gümüşle süsleyin! Elbiseleri güzel olsun! Onlara ün kazanmaları için en iyi hediyeleri verin!” (Hakimler)

Bir erkek bir nimettir ve bir kız bir nimettir. Cenâb-ı Hakk’tan nimetlerin hesabını sorar ve iyi işlerin mükafatını verir. (İmam kafir bir Sadık’tır, barış onun üzerine olsun)

Allah’tan korkun ve çocuklarınıza adaletli davranın.

Diğer gönderilerimize göz at

[wpcin-random-posts]

Yorum yapın