https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
Anasayfa » Haber » 13. Dönem POMEM Sınav Sonuçları – Sobabak Blog

13. Dönem POMEM Sınav Sonuçları – Sobabak Blog

PmeoOnüçüncü ve Ondördüncü Kademe Polislik Mesleki Eğitimlerine kayıt olacak öğrencilerin dikkatine

2013-2014 1. Eğitim-Öğretim yılında (3170) erkek ve 130 kız öğrenci polislik meslek eğitiminin on üçüncü yarıyılı için aday olmuş ve önceki dönemlerde çeşitli nedenlerle öğrencilik hakları iptal edilen ancak hakları iptal edilen (23) erkek aday olmuştur. restore edildi. Toplam (3337) aday öğrenci ile sağlık durumları nedeniyle dersleri ertelenen (14) aday öğrencinin mahkeme kararı ve onikinci yarıyıl polis memuru kararı ile müdürlüklere nakledilmesi planlanmıştır. Polis Mesleki Eğitim Merkezi.


Sonuçlar için tıklayın


2. Polislik meslek eğitimi ondördüncü faslı için 21-27 Ekim 2013 tarihlerinde gerçekleştirilen değerlendirme ve seçme süreçlerinde on üçüncü kontenjana ek olarak (3171), dereceye giren (6340) ve kadın adaylar (131) (260), kadın adaylar olmak üzere Onuncu, (3300) kadın adaylar okul yetenekleri dikkate alınarak alternatif aday olarak belirlenmiştir. 13. yarıyılda çeşitli nedenlerle öğrencilik hakları kesilen veya öğrencilik haklarından vazgeçenlerin yerine başarı sırasına göre belirlenen yedek adaylar için okul planlaması yapılır.

3.14. Kalan adaylarla ilgili duyuru Eylül 2014’te www.egm.gov.tr ​​internet adresinden yapılacaktır. Yedek adayların durumlarını takip etmeleri rica olunur.

bu içerikte;

4.13. Polis mesleki eğitimi 4 Kasım 2013 tarihinde başlayacaktır.

5- 2013-2014 eğitim öğretim yılında (3170) erkek ve 130 kadın adayın POMEM müdürlüklerine yönelik on üçüncü polis meslek eğitimleri için planlamaları yapılmıştır. İkinci fıkranın ikinci fıkrası “Polislik mesleğine hazırlık eğitiminin başladığı tarihten itibaren yedi gün geçtikten sonra kontenjan dolmasa dahi yedek aday çağrılmayacaktır.” planlama başarı sırasına göre yedek adaylar arasından yapılacak ve planlama sonuçları 11 Kasım 2013 tarihine kadar açıklanacaktır. Başarılı olan adayların www.egm.gov.tr/egitim ve www.egm.gov.tr/egitim adreslerinde yapılacak duyuruları takip etmeleri gerekmektedir. eğitim.pol.tr

6. Okula yerleştirmesi yapılan tüm adaylar, 01-02 Kasım 2013 tarihleri ​​arasında başvurdukları İl Emniyet Müdürlüklerine bağlı Milli Eğitim Müdürlüklerine işlemlerinin başlatılması ve dosyalarının teslim edilmesi için başvuruda bulunacak ve okulda hazır bulunacaklardır. Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü’ne polise planlı olarak 03 Kasım 2013 günü saat 19.00’da. (POMEM’ler hakkında bilgi bölge emniyet müdürlüklerinden temin edilebilir.) Ayrıca evli öğrenci adayları eşlerinin pasaport fotokopisini güvenlik incelemesi için yanlarında getirecekler ve başvuru sırasında arama formunu arşivleyeceklerdir.

7. Sağlık durumları nedeniyle süreleri ertelenen ve haklarında mahkeme kararı planlanan Polis Mesleki Eğitim 12.Döneminden adaylar, tarihleri ​​arasında başvurdukları Bölge Emniyet Müdürlüklerinin Eğitim Şube Müdürlüklerine başvuracaklardır. 01-02 Kasım (Kasım) 2013 (Süresi ertelenenlerin özlük dosyaları alınacak, planlananların özlük dosyaları mahkeme kararı ile gittiği POMEM müdürlüklerine gönderilmiştir) ve polis meslek merkezinde hazır bulunacaktır. eğitim merkezi 3 Kasım 2013 tarihinde planlanmıştır.

8. Askerliğini yapmakta olan ilköğretim adaylarının terhis işlemlerinin başlatılması için listeleri Milli Savunma Bakanlığına bildirilecektir. İlgililer bu durumu askerlik görevini yerine getirdikleri birimler vasıtasıyla takip etmek zorundadır. (Askerlik görevinde iken POMEM sınavında başarılı olan adaylar gecikmeksizin terhis için bulundukları askeri birliğe dilekçe vererek başvuruda bulunacak ve durumlarıyla ilgili iş ve işlemlerine devam edeceklerdir (Okul planlaması tebliğ edilen aday listesi) ASAL departmanı.)

9- Okula alınması planlanan asil adaylardan askerliğini yapmayan erkek adaylar; İsim listeleri Milli Savunma Bakanlığına bildirilecek ve muafiyet işlemleri uygulanacaktır. askerliğini yapmakta olan adaylar; Terhis belgelerini, askerlik sırasında aldıkları hava durumu raporunu, herhangi bir nedenle aldıkları sağlık kurulu raporlarını ve askerlikten muaf olanların veya askerlik yapamayacak durumda olanların durumlarını gösteren belgeleri Bumim ilçelerine kayıt sırasında ibraz edeceklerdir.

10. Planlanan adaylardan 2 Kasım 2013 Cumartesi günü saat 17.00’ye kadar Bölge Emniyet Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürlüğüne, planlanan POMEM müdürlüklerine ayın ilk günü mesai bitimine kadar başvurmayanlar, polislik mesleğine hazırlık eğitimi sonlandırılacaktır.

11. Sistemden haklarından feragat edenler, muafiyet dilekçelerini derhal İl Emniyet Müdürlüğü aracılığıyla verebilirler. Eğitim BölümüSana gönderecekler.

12. POMEM Müdürlüğüne geçici kayıt yaptıran adayların POMEM müdürlükleri tarafından Polis Teşkilatının Sağlık Durumlarına Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde devlet hastaneleri ve tam üniversite hastanelerinden alınmış sağlık kurulu raporu bulunacaktır.

13. POMEM müdürlüklerine eksik belge ile başvuran adayların kayıtları yapılmaz.

14. Adayların geçici kayıt yaptırdıkları andan itibaren binişleri planlanan POMEM müdürlüklerinde ikamet edecekleri için ihtiyaç duyacakları malzemeleri yanlarında getirmeleri rica olunur.

15. Adaylar yanlarında fotoğraf çekme ve kaydetme özelliğine sahip elektronik cihaz (kameralı cep telefonu, fotoğraf makinesi, fotoğraf makinesi, laptop vb.) getirmeyeceklerdir.

16- Adaylar, 4 Kasım 2013 tarihinden itibaren 5 (beş) hafta sürecek olan “polislik mesleğine hazırlık” (intibak) sürecinden geçeceklerdir. Bu eğitim sürecinde POMEM müdürlükleri aracılığıyla Sağlık Kurulu raporu alınacaktır. Polislik mesleğine hazırlık eğitimi sonunda izin verildikten sonra mecburiyet ve kefaletname istenecektir.

Ayrıca polislik mesleğine hazırlık döneminde sağlık kurulu raporu işlemleri tamamlanmayan aday öğrencilerin eğitim hakları bir sonraki yarıyıla ertelenir.

17. Bu ilan duyuru şeklinde gelmekte olup, adayların ilanları dikkatle takip etmeleri gerekmektedir. Bununla ilgili olarak adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 31/10/2013

Adaylara önemli duyuru.

Eğitim Bölümü

Bilgi / Uyarı
Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi ve kişiyi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Web adresimiz ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir. İçerikler otomatik yüklenmektedir.

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın